Buizerd wordt vrijgelaten in Bosmanshoeckbos

Buizerd wordt vrijgelaten in vernieuwd Bosmanshoeckbos: “Inheemse planten krijgen meer plaats en licht”
Sint-Niklaas - De provincie Oost-Vlaanderen heeft haar ambitie om de provinciale natuur- en bosgebieden met minstens tien procent uit te breiden vroegtijdig waargemaakt. Het Bosmanshoeckbos van zo’n elf hectare in Sint-Niklaas zorgde daar mee voor en werd omgevormd tot een kwaliteitsvol bos. Voor de gelegenheid lieten medewerkers van VOC Kieldrecht vrijdag een buizerd opnieuw vrij in zijn natuurlijke habitat.

“Het jonge dier werd op 16 januari opgenomen in het vogelopvangcentrum in Kieldrecht en was bijzonder verzwakt”, vertelt Denise De Nijs van VOC Kieldrecht. “Vandaag is het opnieuw sterk genoeg om zelfstandig te leven in de bossen van Haasdonk en Sint-Niklaas.”

Het Bosmanshoeckbos, net achter provinciaal recreatiedomein De Ster, in Sint-Niklaas zal dus de vernieuwde habitat van het dier worden. Dat bos werd opgenomen in het plan van de provincie Oost-Vlaanderen om tegen het einde van deze legislatuur de provinciale natuur- en bosgebieden met tien procent te vergroten. Die doelstelling heeft de provincie intussen vroegtijdig bereikt.


“Door een doelgericht natuurbeheer willen we de ecologische en biologische waarde van het Sint-Niklase bos verhogen”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur & Milieu. “Zo werden sommige naaldbomen gekapt om meer lichtinval te creëren en plaats te maken voor inheemse plantensoorten. Het bos is dus omgevormd van een noodlijdend naaldbos tot een klimaatrobuust bos. Ook voor bezoekers werden de wandelpaden beter toegankelijk gemaakt en enkele zitbanken geplaatst. Op termijn willen we het Bosmanshoeckbos verder verbinden met de faciliteiten van het recreatiedomein, met minimale impact op de natuur.”

Bron: GVA, Yannick Joos

 

 

Vrijlating buizerd en torenvalk november 2022