Hoe kan je lid worden?

Eender wie de vogels en dieren wil steunen en helpen kan altijd lid worden.

Je ontvangt dan driemaandelijks ons tijdschrift.

Met grote dank aan iedereen die ons steunt!

 

  • Lid...................................................7.50€
  • Steunend lid.................................15€
  • Beschermend lid.........................20€
  • Erelid..............................................25€ of meer

 

U kan lid worden door uw lidgeld over te maken op rekeningnummer:
V.O.C. Kieldrecht IBAN BE29 7512 0532 2364 
met vermelding van Lidgeld Vogelkoerierke en je naam en adres