Erfstellingen en legaten

Help ons de dieren opvangen, verzorgen en beschermen, ook voor de komende generaties. Steun het VOC Kieldrecht financieel door een legaat of testamentaire beschikking. Het bedrag wordt geheel aangewend om de infrastructuur, opvang en werking van het centrum te verbeteren.

Indien u in uw testament een deel wilt opnemen voor onze dieren hebben wij enkel nuttige raadgevingen:

  • Neem contact op met een notaris die u grondig zal inlichten, alvorens u een testament opmaakt.
  • Onze VOC Kieldrecht vzw bezit een rechtspersoonlijkheid; hiermee krijgt u de garantie dat uw gift op een correcte manier zal worden besteed, namelijk aan de dieren en het opvangcentrum.
  • Vraag een persoonlijk onderhoud met ons, u kan bij deze mensen eveneens rekenen op absolute geheimhouding.

 

 

Een mooie vogel wil ik zijn, 

met sterke vleugels, 

alstublieft meneer Merlijn...

 

(naar het lied van Tim Visterin 'De Vogel')