Waarom ons steunen?

 

Onze leden hebben we broodnodig. Zonder hen hebben we niet de mogelijkheid om onze activiteiten te blijven uitvoeren. Elke dag worden wij geconfronteerd met problemen die een dringende oplossing vragen. 

De tijd ontbreekt ons om bewust aan ledenwerving te doen. Daarom doen we beroep op uw medewerking: u kunt uw kennissen, familie, vriendenkring en alle dierenvrienden aanspreken. Op dat ze als nieuwe leden zouden meewerken aan de uitbouw van een steeds grotere familie dierenbeschermers, die ook in deze tijd meer dan nodig zijn! Kom gerust eens een kijkje nemen in het opvangcentrum. U kunt dan met eigen ogen zien wat er hier gedaan wordt om deze dieren het leven zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Alvast enorme dank voor wie lid wordt in het belang van de vogels en dieren!